0
0
0741-ROBOTI (0741-762684) | CONTACT
Garantie si conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului și suntem răspunzatori pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul livrării produselor. Fabricantul garanteaza componentele utilizate in constructia produselor sale impotriva defectelor de fabricatie si de material.

Garanția se acordă la prezentarea produsului împreuna cu Factura Fiscală, Certificatul de Garanție și Conformitate, care atestă achiziționarea bunului și întreaga documentație aferentă.

Toate produsele comercializate de societatea comercială S.C. Daedal Trade S.R.L. beneficiază de garanție comercială limitată. 

Produsele achizitionate beneficiaza de garantie si service in conditiile respectarii regulilor de instalare, utilizare, manipulare si transport prevazute in manualul produsului. 

In timpul perioadei de garantie producatorul isi rezerva dreptul de a repara sau inlocui subansamblul care se dovedeste a fi defect.

Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:

 • Deteriorările cauzate de asamblare sau instalare care nu sunt în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare;
 • Manipularea si exploatarea neglijenta (socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare;
 • Daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greşită, obiecte straine intrate in echipament, contactul cu lichide, incendii, cutremure sau alte cauze externe, etc.;
 • Daune cosmetice, incluzând dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri şi plastic crăpat;
 • Piesele consumabile, cum ar fi bateriille, filltrele, curelele, periile, fitilele, etc;
 • Utilizarea unor consumabile altele decat cele originale.
 • Interventii (inclusiv upgrade-uri sau extinderi) neautorizate de S.C. Daedal Trade S.R.L. in echipamente.
 • Alimentarea la alte tensiuni si frecvente decit cele prevazute de producator;
 • Defectiuni datorate aplicatiilor software ale clientului;
 • Defecte datorate cablurilor de legatura, impamintarii cladirii pecum si datorate conectarii/deconectarii echipamentelor in timpul functionarii;
 • Depozitare incorecta;
 • Reducerea timpului de descărcare a bateriei din cauza vârstei bateriei sau utilizarii intense;
 • Defecţiuni cauzate de uzura normală sau determinate în alt fel de învechirea normală a produsului;
 • Dacă tipul sau seria de pe produs au fost modificate, șterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile.

Termenul de garanție comercială asigurat de către S.C. Daedal Trade S.R.L. pentru un produs este de 1 an sau egal cu termenul de garanție comercială acordat de producătorul acelui produs, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. 

Termenul de garanție comericală a produselor se consideră de la data menționată în Certificatul de Garanție și Conformitate precum și în Factura Fiscală care atestă vânzarea.

Garantia de conformitate:

 • răspunderea S.C. Daedal Trade S.R.L., pentru lipsa conformității produselor comercializate, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 24 luni de la livrarea produselor, dată menționată în Certificatul de Garanție și Conformitate precum și în Factura Fiscală care atestă și însoțesc vânzarea;
 • garanția de conformitate se aplică doar Consumatorilor definiți conform Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: "Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidență prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale";
 • durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani, timp în care se asigură piese de schimb în postgaranție;
 • garanția este valabilă doar pe teritoriul național cu excepția acelor produse care beneficiaza de garanție internațională așa cum este stabilit de producător


Condiţii de acordare a Garanţiei şi Conformitaţii:

Serviciile de service în cadrul perioadei de garanție sunt asigurate de S.C. Daedal Trade S.R.L.

Garanția se acordă la prezentarea produsului împreuna cu Factura Fiscală, Certificatul de Garanție și Conformitate, care atestă achiziționarea bunului și întreaga documentație aferentă.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre apariția lipsei de conformitate a produsului (a defectului) în termen de maxim 2 luni de la data constatării acesteia
Până la proba contrară, orice lipsa de conformitate (defect) apărut în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la data livrării, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Se considera ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 • corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 • corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip; fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului;
 • cumpărătorul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a prețului ori rezoluțiunea contractului, in condițiile legii și celor enumerate în Certificatul de Garanție și Conformitate;
 • orice reparare sau înlocuire a produsului in perioada de garanție va fi rezolvată într-o periodă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice;
 • consumatorul poate solicita o reducere de preț sau rezoluțiunea contractului dacă agentul economic nu poate nici repara și nici înlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea într-o perioadă rezolnabila de timp sau dacă nu a realizat repararea fără un inconvenient semnificativ pentru consumator;
 • perioada de nefuncționare datorată lipsei de conformitate a produsului prelungește în mod corespunzător termenul de conformitate; în acest sens se va face mentiune în


Certificatul de Garanție și Conformitate;

 • în cazul înlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa nouă devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului. 


Limitări şi excluderi ale Garanţiei şi Conformităţii

Vânzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă acesta este imposibilă sau disproportionată în comparație cu soluții alternative care sunt disponibile tinand cont de valoarea produsului fara defect sau de importanta lipsei de conformitate si dacă ar putea fi realizată o reparație alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator.

Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minora.

Dacă vânzătorul nu constata existența unui defect pentru care se angajează în răspunderea acestuia, rezultă că situația este o solicitare nejustificată de acordare a garanției, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanță/oră.

Nu se consideră a fi lipsa de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.
Produsele consumabile (bateriille, filltrele, curelele, periile, fitilele, etc) și accesoriile (cabluri, huse, etc.) nu beneficiază de garanție - vă rugăm să verificați buna funcționare a acestora în momentul achiziționării.

Garanția nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucțiunile de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentația însoțitoare și cum au fost prezentate la predarea produsului.

Problemele de natură software (legate de sistemul de operare, aplicații, etc.) nu fac obiectul garanției, rezolvarea acestora presupunând achitarea de către client a tarifelor de service în vigoare. Produsele software preinstalate nu fac obiectul garantiei.

Nu răspundem de eventualele incompatibilități dintre sistemele sau subansamblele livrate de noi și produsele altor firme.

Nu se acordă garanție pentru defectele generate de șocuri mecanice sau de fluctuații/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesivă, lichide, praf, temperaturi necorespunzătoare, etc.).

Garanția nu acoperă cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos (cu excepția cazului în care acesta este efectuat de firma noastră), accidente, trăznet, inundație, foc, etc.

Firma prestatoare nu este raspunzatoare pentru eventualele pierderi de soft ce ar putea interveni in cazul reparatiei echipamentelor, sarcina salvarii datelor fiind responsabilitatea clientului.

Garanția nu acoperă în nici o situație eventualele pierderi de informații datorate defectării produselor, iar furnizorul nu răspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. În acest sens se recomandă cumpărătorilor să beneficieze de un sistem de salvare periodică a programelor sau datelor importante. Înainte de a va prezenta la punctul autorizat de service, efectuați copii de siguranță ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurată prin condițiile de garanție: pierderea datelor în urma intervenției în service sau în urma unor defecte ale mediilor de stocare (unitate hard-disc, unitate optică, flash drive, iPod, etc.) nu poate fi imputată vânzătorului.

Toate defectele descrise mai sus, care nu fac obiectul garantiei, se repara in afara garantiei si vor fi platite de client.

La solicitarea acordarii garantiei este necesar sa se prezinte echipamentul insotit de certificatul de garantie, factura de achizitie si de o prezentare detaliata a defectului constatat.

In cazul solicitarii nejustificate a garantiei clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticarea produsului.

Vizitele de intretinere sau interventiile la sediul clientului nu sunt incluse in garantie.

Extinderile de garantie se acorda numai daca sigiliile aplicate de S.C. Daedal Trade S.R.L. sunt intacte.